Rada Osiedla Bartodzieje zaprasza! 

Home Nasi Radni

Nasi Radni

Janusz Drozdalski

okręg wyborczy: Nr 2 – Bartodzieje, Leśne, Bielawy, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście
klub radnych: Platforma Obywatelska

Zasiada w Komisjach

 • Budżetu i Polityki Finansowej – Przewodniczący Komisji
 • Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Rewizyjna
Krystian Frelichowski

okręg wyborczy: Nr 2 – Bartodzieje, Leśne, Bielawy, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Zasiada w Komisjach

 • Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Edukacji
 • Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Stanisław Grodzicki

okręg wyborczy: Nr 2 – Bartodzieje, Leśne, Bielawy, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Zasiada w Komisjach

 • Samorządności i Statutowo-Organizacyjna – Przewodniczący Komisji
 • Gospodarki Przestrzennej
 • Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Jakub Mikołajczak

okręg wyborczy: Nr 2 – Bartodzieje, Leśne, Bielawy, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście
klub radnych: Platforma Obywatelska

Zasiada w Komisjach

 • Polityki Zdrowotnej – Przewodniczący Komisji
 • Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
 • Budżetu i Polityki Finansowej
 • Samorządności i Statutowo-Organizacyjna
Jan Szopiński

okręg wyborczy: Nr 2 – Bartodzieje, Leśne, Bielawy, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście
klub radnych: SLD Lewica Razem

Zasiada w Komisjach

 • Gospodarki Przestrzennej
 • Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Polityki Zdrowotnej
 • Samorządności i Statutowo-Organizacyjna