Rada Osiedla Bartodzieje zaprasza! 

Komisje

KOMISJA POMOCY SPOŁECZNEJ

Irena Gajewska – Przewodnicząca

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Edmund Januszewski – Przewodniczący

KOMISJA OŚWIATY

Mirosława Kral – Przewodnicząca

KOMISJA SPORTU

Piotr Wesołowski – Przewodniczący

KOMISJA REWIZYJNA

Czesław Krzewiński – Przewodniczący
Stanisław Jóźwiak – członek
Sławomir Morawski – członek