Rada Osiedla Bartodzieje zaprasza! 

Home Rada Osiedla Skład Rady Osiedla

Skład Rady Osiedla

Waldemar Skarżyński – Przewodniczący Rady
 Marzenna Wesołowska – Z-ca Przewodniczącego Rady
Marek Kwasek – Z-ca Przewodniczącego
 Izabela Sobczak – Sekretarz
 Danuta Gwiazda – Skarbnik
 Czesław Krzewiński – członek rady
 Sławomir Morawski – członek rady
 Witold Rulewicz – członek rady
 Mirosława Kral – członek rady
Irena Gajewska – członek rady
 Elżbieta Duda – członek rady
 Elżbieta Michalak – członek rady
 Zbigniew Karaszewski – członek rady
 Edmund Januszewski – członek rady
 Janusz Jagiełło – członek rady
 Tadeusz Wonaszek – członek rady
 Mieczysław Kaja – członek rady
 Piotr Wesołowski – członek rady
 Stanisław Jóźwiak – członek rady
 Eugeniusz Zenon Jeliński – członek rady
 Kazimierz Morzyński – członek rady