Spotkanie 30 maja 2019 r.

Rada osiedla Bartodzieje w czwartek (30 maja 2019) miała swoje pierwsze, robocze spotkanie. Radni przedstawili swoje pomysły i propozycje dot. działalności Rady.

Utworzono też 4 komisje problemowe, które będą w zajmowały się następującymi sprawami:

 • 1. infrastruktura, bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, ekologia/zieleń
 • 2. kultura, oświata, pomoc dla seniorów i dzieci
 • 3. sport, rekreacja, turystyka
 • 4. informatyka, media społecznościowe

Z działalności w radzie zrezygnowała jedna osoba (Tadeusz Wonaszek).

Poniżej mapka Osiedla Bartodzieje (jako jednostki administracyjnej miasta). Tym obszarem się zajmujemy. Mapa pochodzi z OpenStreetMap.org

Sprawy dot. terenów spółdzielni powinny być zgłaszane bezpośrednio do spółdzielni mieszkaniowych: SM Zjednoczeni, SM Znicz.

Całą mapę można zobaczyć na stronie Mapa Osiedla Bartodzieje.

Władze rady kadencji 2019-2023

22. maja 2019 r. w bydgoskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie Rady Osiedla Bartodzieje. Było to spotkanie na którym głosowano nad wyborem władz rady.

Wybrano Zarząd Rady Osiedla:

 • Robert Lubrant – przewodniczący
 • Lukasz Basiński – zastępca
 • Waldemar Skarżyński – zastępca
 • Piotr Wesołowski – członek zarządu
 • Edward Wesołowski – członek zarządu
 • Adrianna Andraszczyk – sekretarz
 • Leopold Szarafiński – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Smoczyk – przewodniczący (w radzie od lutego 2020)
 • Agata Sobczak-Apiecionek – członek (radzie od czerwca 2019)
 • Anna Dorota Oczak – członek

Pozostali członkowie rady to:

 • Lillianna Białokur
 • Bożena Cieślak
 • Adam Dziura
 • Zbigniew Karaszewski
 • Krystyna Kobus
 • Maria Manikowska
 • Ryszard Murawski
 • Witold Rulewicz
 • Agnieszka Kozłowska (rezygnacja 2021)
 • Łukasz Poznań  (rezygnacja 2020)
 • Łukasz Krzemiński (rezygnacja 2020)
 • Kasia Cichowicz (rezygnacja 2019)
 • Tadeusz Wonaszek (rezygnacja maj 2019 r.)

W ciągu najbliższych dni rada planuje się ponownie spotkać by przedyskutować plany dot. przyszłej działalności. Jeżeli ma ktoś jakie uwagi lub propozycje zachęcamy do wysyłania informacji przez stronę lub komentarze 🙂