Klub Zdrowego Stylu Życia

phoca_thumb_l_imag0190Jeśli borykasz się z nadwagą, bólami mięśniowymi lub stawowymi, odczuwasz częste bóle głowy, brak Ci energii, uskarżasz się na kłopoty żołądkowe, czy też choroby skórne to wiedz, że możesz to zmienić. W imieniu Klubu Wellness, mieszczącego się przy ulicy Bałtyckiej 45, zapraszamy na konsultacje, testy i kursy związane ze zdrowym odżywianiem oraz odchudzaniem. W Studio Zdrowia liczyć możecie na wsparcie Trenera Kontroli Wagi, będącego jednocześnie Doradcą ds. odżywiania komórkowego.

Szczegóły dostępne na stronie: www.odchudzaniebydgoszcz.eu

To już tradycja – “Powitanie wiosny”

Tradycyjnie maluchy z przedszkoli witają wiosnę. W tym roku odbył się konkurs pod tytułem “Piękna Marzanna” i o dziwo wygrali wszyscy uczestnicy konkursu – tak piękne były panie Marzanny. Trudno, musiały trafić do “Balatonu”. Byliśmy uczestnikami ciekawego występu przedszkolaków z Przedszkola nr 59, wręczaliśmy tam nagrody i smakowaliśmy przepyszne wypieki z kuchni gościnnego przedszkola.

marzanna 2015 bydgoszcz marzanna 2015 bydgoszcz
marzanna 2015 bydgoszcz marzanna 2015 bydgoszcz
marzanna 2015 bydgoszcz marzanna 2015 bydgoszcz
marzanna 2015 bydgoszcz marzanna 2015 bydgoszcz
marzanna 2015 bydgoszcz marzanna 2015 bydgoszcz

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Do 18 lutego czekamy na uwagi od mieszkańców dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. O zmianach w ustawie i wynikających z tego konsekwencjach rozmawiano z przedstawicielami rad osiedli.

Wraz z początkiem lutego br. weszła w życie nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy umożliwiają m.in. finansowanie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, czy też pokrywanie kosztów likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”. Istotną zmianą jest również brak konieczności składania przez właścicieli nieruchomości nowych deklaracji, w przypadku zmiany stawek opłat.

We wtorek, 3 lutego, z przedstawicielami rad osiedli spotkała się zastępca prezydenta Anna Mackiewicz oraz pracownicy Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy. Podczas spotkania omówiono proponowane zmiany w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy oraz uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany te są wynikiem wspomnianej nowelizacji ustawy, ale także 1,5-rocznego doświadczenia z funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami.Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przypomnijmy, że nowe zasady, jakie weszły w życie 1 lipca 2013 r., określane powszechnie „rewolucją śmieciową”, nałożyły na gminę obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W efekcie, Bydgoszcz została podzielona na dziewięć sektorów obsługiwanych przez wyłonione w drodze przetargu przedsiębiorstwa odbierające odpady komunalne. Opłatę za wywóz śmieci mieszkańcy uiszczają na indywidualne konta bankowe Urzędu Miasta z zastrzeżeniem, że gmina nie może zarabiać na funkcjonowaniu systemu (czyli opłata pobierana od mieszkańców pokrywa wyłącznie koszty związane z gospodarowaniem systemu). Opłata jest niższa dla tych mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W związku z nowelizacją oraz planowanymi zmianami w przepisach lokalnych do 18 lutego br. Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przyjmuje uwagi od mieszkańców, które można przesłać drogą pocztową na adres: Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, bądź na adres e-mail odpady@um.bydgoszcz.pl

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach