Informacje dot. kąpieliska nad Balatonem

Zapytaliśmy o stan przygotowania do wykonania kąpielisk w kilku miejscach Bydgoszczy. Głównie interesowało nas kąpielisko nad Balatonem.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji dot. kąpielisk w Bydgoszczy uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z wprowadzanym do budżetu Miasta zadaniem pn. „ Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” wyznaczone miejsca to Balaton i Park Centralny, natomiast pierwsze prace nad koncepcjami prowadzone będą w roku bieżącym. Miasta wysłało pismo rozpoznawcze dotyczące wstępnego określenia możliwości utworzenia przepływowego zbiornika wodnego, który ewentualnie w przyszłości może być zagospodarowany jako zbiornik rekreacyjny.

Inne konieczne badania, pod kątem zagospodarowania konkretnie na kąpielisko np. dotyczącego profilu dna, sozologiczne, czy inwentaryzacja przyrodnicza będą dopiero zlecane po określeniu formalnych uwarunkowań możliwości lokalizacji kąpieliska w wytypowanych miejscach.
W zakresie kąpieliska w parku akademickim wyjaśniam, iż ze względu na utworzony w tym miejscu użytek ekologiczny nie ma możliwości lokalizacji tam kąpieliska.

Nadto informuję, że trwają prace projektowe nad utworzeniem Strefy rekreacyjnej z basenami letnimi otwartymi (co najmniej 4 niecki lub więcej) na terenie byłych basenów otwartych przy ASTORII.

Jednocześnie wyjaśniam, iż w 2018 r. na zlecenie Urzędu Miasta Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy przebadała zbiornik „Balaton” pod względem wymagań mikrobiologicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602). Badania prowadzone były od miesiąca maja do miesiąca września 2018 r. Łącznie pobrano 10 prób wody w odstępach 2 tygodniowych. Wszystkie wyniki badanych prób mieściły się w wartościach dopuszczalnych.
Ponadto informuję, że akwen jest obecnie dzierżawiony przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy.

Rafał Rospenda
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy

Remont ulicy Gajowej

Od kilku dni trwa remont ulicy Gajowej (odcinek Fordońska-Skłodowskiej-Curie). Wg informacji z UM Bydgoszcz:

Wybudowane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo – powstaną nowe progi zwalniające oraz wyniesione skrzyżowanie na połączeniu z ulicą Swarzewską. Przejścia dla pieszych wyposażone zostaną natomiast w obniżone krawężniki oraz płytki z wgłębieniami i wypustkami, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym.  Wyremontujemy poza tym część chodników.

Dodatkowo, zaplanowaliśmy też przebudowę zatoki postojowej dla taksówek. Zakończenie prac i odbiory planowane są na przełomie września i października br. 

Warto dodać, że remont uzgodniliśmy ze spółdzielnią mieszkaniową, która zarządza terenem naprzeciw pawilonu handlowego przy skrzyżowaniu z ul. Żmudzką. Planuje ona jeszcze w tym roku dobudowanie w tym miejscu nowej zatoki parkingowej dla kilku pojazdów oraz nowego chodnika.

Konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

Do 12 czerwca można zgłosić się do konkursu: „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni 2019 r.”

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, instytucji, zakładów pracy, szkół, placówek szkolno-wychowawczych i innych, które włączą się w urządzanie skwerów, zieleńców ogródków przydomowych, ukwieconych balkonów itp.

Jeżeli jest gdzieś na Bartodziejach piękny balkon lub ogródek to warto go zgłosić.

Wcześniej można było się zgłosić po darmowe sadzonki dla osób biorących udział w konkursie. Niestety teraz już nie można. W przyszłym roku Rada Osiedla postara się zorganizować przekazanie talonów również na naszym osiedlu.

Szczegóły dot. konkursu na stronie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

Klub Sportowy ZJEDNOCZENI zaprasza do Akademii Małego Żeglarza

Akademia Małego Żeglarza przy K.S. Zjednoczeni w Bydgoszczy zaprasza dzieci w wieku 6 -11 lat /rocznikowo/.

Zajęcia w roku szkolnym 2018/19 odbywać się będą dwa razy w tygodniu na Balatonie i tak:

  • okres letni w miesiącach wrzesień, październik , kwiecień, maj, czerwiec w środy i czwartki.
    Deklarujemy jeden z tych dni / decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona/.
    Drugi dzień to sobota w godz. 10:00 – 13:00.
  • okres zimowy w miesiącach listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec w niedziele w godz. 10:00 – 11:00 na basenie /Medyk/

Koszt to składka klubowa 50,00 zł miesięcznie.
Zapisy przyjmujemy przez SMS. Udzielamy pełnej informacji pod tel. 601 684 762.

Zapraszamy !!!

balaton bydgoszcz żeglarstwo

Wiosenne remonty na bydgoskich ulicach

Przed nami wiosna, a wraz z nią rozpoczną się prace remontowe na wielu bydgoskich ulicach, w tym i na naszym osiedlu. Prace remontowe podzielone zostały na trzy pakiety, co ma ograniczyć do minimum problemy związane z ruchem w sąsiedztwie zamkniętych na czas remontu ulic.
Ulice zaplanowane do remontu w 2018 roku:
– Sułkowskiego
– 11 Listopada
– Paderewskiego – Buspas
– osiedle Skrzetusko- wzdłuż wieżowców
– Krasińskiego
– Zamczysko
– Stawowa
– Toruńska (odcinek wzdłuż Babiej Wsi)
– Żmudzka
– Piotra Ściegiennego
– Ku Wiatrakom
– Plac Kościeleckich

fot: bydgoszcz.pl