Brakujący chodnik wykonany na Koszalińskiej

Jesienią 2020 trwały pracy wykonywane przez KPEC dot. remontu sieci ciepłowniczej na Skłodowskiej-Curie (okolice Koszalińskiej). KPEC odbudował tam chodnik pod którym jest sieć ciepłownicza.

Zaproponowaliśmy jako rada by wykonano brakujący odcinek chodnika przy ulicy Koszalińskiej (nie tylko my taki wniosek składaliśmy). Chodnik wykonano.

Niestety zabrakło obniżenia krawężników – widać to na zdjęciach.

Armii Krajowej i Kazimierza Wielkiego – drogi rowerowe

W czerwcu Rada Osiedla wystosowała stanowiska dot. dwóch aktualnie trwających lub zaplanowanych inwestycji na naszym Osiedlu. Stanowiska dotyczyły braku dróg rowerowych z Kamiennej do wiaduktu Armii Krajowej oraz braku zaplanowanych dróg rowerowych wzdłuż Fordońskiej (w stronę Kijowskiej oraz Szajnochy i dalej w kierunku np. Galerii Pomorskiej). Chodzi o przebudowę związaną z budową mostów Kazimierza Wielkiego (mosty: drogowy i tramwajowy).

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przesłał do nas odpowiedź, za którą serdecznie dziękujemy.
W przypadku Armii Krajowej drogi rowerowe będą najprawdopodobniej zaplanowane przy okazji remontu drugiego wiaduktu. Były informacje, ze taki remont będzie w przyszłym lub kolejnym roku. To jest dobra informacja. 🙂 

Gorszą informacją jest brak dróg rowerowych wzdłuż Fordońskiej i przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu przy Moście Kazimierza Wielkiego. Bardzo szkoda, że przy okazji dużego remontu nie planuje się wykonania prac kompleksowo, tylko przesuwa się je na nieokreślony termin. Skrzyżowanie będzie całe przebudowywane z powodu budowy 3 toru, rozjazdów itp. Czy pomysł kolejnej przebudowy skrzyżowania w przypadku budowy dróg rowerowych jest dobry? Co o tym myślicie?

Dodatkowo: W miarę dobrą informację jest też przekazanie naszego pomysłu łąki kwietnej koło wiaduktu Armii Krajowej do odpowiedniego wydziału w celu przeanalizowania.

Obraz może zawierać: tekst
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Remont ulicy Gajowej

Od kilku dni trwa remont ulicy Gajowej (odcinek Fordońska-Skłodowskiej-Curie). Wg informacji z UM Bydgoszcz:

Wybudowane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo – powstaną nowe progi zwalniające oraz wyniesione skrzyżowanie na połączeniu z ulicą Swarzewską. Przejścia dla pieszych wyposażone zostaną natomiast w obniżone krawężniki oraz płytki z wgłębieniami i wypustkami, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym.  Wyremontujemy poza tym część chodników.

Dodatkowo, zaplanowaliśmy też przebudowę zatoki postojowej dla taksówek. Zakończenie prac i odbiory planowane są na przełomie września i października br. 

Warto dodać, że remont uzgodniliśmy ze spółdzielnią mieszkaniową, która zarządza terenem naprzeciw pawilonu handlowego przy skrzyżowaniu z ul. Żmudzką. Planuje ona jeszcze w tym roku dobudowanie w tym miejscu nowej zatoki parkingowej dla kilku pojazdów oraz nowego chodnika.