Czujnik jakości powietrza – Mazurska

W okolicy ulicy Mazurskiej znajduje się czujnik jakości powietrza. Poniżej przedstawione są aktualne dane dot.

Pełną mapę można zobaczyć na stronie airly.eu. Na stronie są widoczne również dane historyczne.

Czujnik na Bartodziejach pokazuje dane dot. pyłów: PM1, PM2,5 oraz PM10 oraz dane dot. temperatury, wilgotności i ciśnienia.

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Z kolei Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 – 25 µg/m3 (średni-roczny).

Normy odnośnie dopuszczalnych stężeń dobowych ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, to i 25 μg/m3 dla PM2.5 oraz 50 μg/m3 dla PM10.

Sponsorem stacji jest Miasto Bydgoszcz.