Trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic osiedli

Do 12 października trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla Bydgoszcz Wschód-Sierniczek-Brdyujście, osiedla Bartodzieje oraz osiedla Stary Fordon w sprawie zmiany granic osiedli. Swój głos można także oddać on-line.

Rada Miasta Bydgoszczy uchwałami nr XXXI/640/12 i nr XXXI/641/12 z dnia 29 sierpnia br. podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla Bydgoszcz Wschód-Sierniczek-Brdyujście, osiedla Bartodzieje oraz osiedla Stary Fordon w sprawie zmian granic osiedli. Wchodząc na poniższy link można zapoznać się z treścią uchwał oraz wziąć udział w konsultacjach on-line, wyrażając opinię w sprawie proponowanego przebiegu granic.

http://www.bydgoszcz.pl/miasto/urzad_samorzad/Konsultacje_spo_eczne.aspx#1

Uchwała nr XXXI/640/12 dotyczy mieszkańców osiedla Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście i osiedla Bartodzieje, do których skierowane jest pytanie o zmianę granic ich osiedli polegającą na włączeniu do osiedla Bartodzieje części obszaru należącego do osiedla Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście obejmującego ulicę Sygnałową wraz z częścią ulicy Inwalidów.

W tej sprawie odbędą się spotkania konsultacyjne z udziałem bydgoskich radnych w następujących terminach:

  • 27.09.2012 w godz. 17.00-19.00 – w Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Łowickiej 45
  • 29.09.2012 w godz. 10.00-12.00 – przy blokach na ul. Sygnałowej
  • 2.10.2012 w godz. 17.00-19.00 – w siedzibie Rady Osiedla Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście w Zespole Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7
  • 8.10.2012 w godz. 17.00-19.00 – w siedzibie Rady Osiedla Bartodzieje w Zespole Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10

Uchwała nr XXXI/641/12 dotyczy konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście i osiedla Stary Fordon w sprawie zmian granic polegających na włączeniu do osiedla Bydgoszcz Wschód-Sierniczek-Brdyujście części obszaru należącego do osiedla Stary Fordon obejmującego ulice: Azbestową, Kwarcową, Opałową, Podłużną, Wyszogrodzką.

W tej sprawie odbędą się również spotkania konsultacyjne z udziałem bydgoskich radnych w następujących terminach:

  • 25.09.2012 w godz. 17.00-19.00 – w siedzibie Rady Osiedla Stary Fordon przy ul. Rynek 6
  • 27.09.2012 w godz. 17.00-19.00 – w Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Łowickiej 45
  • 2.10.2012 w godz. 17.00-19.00 – w siedzibie Rady Osiedla Stary Fordon przy ul. Rynek 6
  • 2.10.2012 w godz. 17.00-19.00 – w siedzibie Rady Osiedla Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście w Zespole Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7

Na wszystkich ww. spotkaniach mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat zmiany przebiegu granic osiedli – zespół ds. konsultacji prosi o zabranie dowodów osobistych.