Wrześniowy dyżur Rady + spotkanie dot. Strategii Miasta

16 września 2019 r. odbędzie się dyżur Rady Osiedla Bartodzieje. Zapraszamy mieszkańców.

Spotkanie w sprawie strategii odbędzie się w innym terminie.

Dodatkowo w trakcie dyżuru odbędzie się spotkanie dot. dokumentu

Projekt treści Strategii Miasta do 2030 – zachęcamy do przejrzenia dokumentu.

Szczegóły dot. strategii dostępne na stronie:

metropoliabydgoska.pl/bydgoski-plan-dziesiecioletni-do-konsultacji-znamy-projekt-strategii-2-0/

Pismo w sprawie skrzyżowania Głowackiego/Gajowa

W ostatnim czasie wydarzyło się kilka tragicznych wypadków na skrzyżowaniu Głowackiego/Gajowa.

26 sierpnia 2019 r. Rada Osiedla pochyliła się nad tym tematem i wystosowała pismo dot. montażu progów zwalniających w tym miejscu. Dodatkowo wskazano też konieczność poprawy bezpieczeństwa na przejeździe rowerowym „Kamienna/Gajowa”.

Treść pisma poniżej.

Informacje dot. kąpieliska nad Balatonem

Zapytaliśmy o stan przygotowania do wykonania kąpielisk w kilku miejscach Bydgoszczy. Głównie interesowało nas kąpielisko nad Balatonem.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji dot. kąpielisk w Bydgoszczy uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z wprowadzanym do budżetu Miasta zadaniem pn. „ Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” wyznaczone miejsca to Balaton i Park Centralny, natomiast pierwsze prace nad koncepcjami prowadzone będą w roku bieżącym. Miasta wysłało pismo rozpoznawcze dotyczące wstępnego określenia możliwości utworzenia przepływowego zbiornika wodnego, który ewentualnie w przyszłości może być zagospodarowany jako zbiornik rekreacyjny.

Inne konieczne badania, pod kątem zagospodarowania konkretnie na kąpielisko np. dotyczącego profilu dna, sozologiczne, czy inwentaryzacja przyrodnicza będą dopiero zlecane po określeniu formalnych uwarunkowań możliwości lokalizacji kąpieliska w wytypowanych miejscach.
W zakresie kąpieliska w parku akademickim wyjaśniam, iż ze względu na utworzony w tym miejscu użytek ekologiczny nie ma możliwości lokalizacji tam kąpieliska.

Nadto informuję, że trwają prace projektowe nad utworzeniem Strefy rekreacyjnej z basenami letnimi otwartymi (co najmniej 4 niecki lub więcej) na terenie byłych basenów otwartych przy ASTORII.

Jednocześnie wyjaśniam, iż w 2018 r. na zlecenie Urzędu Miasta Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy przebadała zbiornik „Balaton” pod względem wymagań mikrobiologicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602). Badania prowadzone były od miesiąca maja do miesiąca września 2018 r. Łącznie pobrano 10 prób wody w odstępach 2 tygodniowych. Wszystkie wyniki badanych prób mieściły się w wartościach dopuszczalnych.
Ponadto informuję, że akwen jest obecnie dzierżawiony przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy.

Rafał Rospenda
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy

Remont ulicy Gajowej

Od kilku dni trwa remont ulicy Gajowej (odcinek Fordońska-Skłodowskiej-Curie). Wg informacji z UM Bydgoszcz:

Wybudowane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo – powstaną nowe progi zwalniające oraz wyniesione skrzyżowanie na połączeniu z ulicą Swarzewską. Przejścia dla pieszych wyposażone zostaną natomiast w obniżone krawężniki oraz płytki z wgłębieniami i wypustkami, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym.  Wyremontujemy poza tym część chodników.

Dodatkowo, zaplanowaliśmy też przebudowę zatoki postojowej dla taksówek. Zakończenie prac i odbiory planowane są na przełomie września i października br. 

Warto dodać, że remont uzgodniliśmy ze spółdzielnią mieszkaniową, która zarządza terenem naprzeciw pawilonu handlowego przy skrzyżowaniu z ul. Żmudzką. Planuje ona jeszcze w tym roku dobudowanie w tym miejscu nowej zatoki parkingowej dla kilku pojazdów oraz nowego chodnika.

Koncerty nad Balatonem

27 lipca 2019 odbędzie się pierwszy koncert nad Balatonem w ramach „Koncertów nad Balatonem”. Jest to jeden z wygranych projektów Budżetu Obywatelskiego z 2018 roku. Takich koncertów odbędzie się w te lato aż 4.

Pierwszy jest spotkaniem dla dzieci – plakat niżej.

Pozostałe to:

 • 10 sierpnia, Anna Hnatowicz wraz z zespołem i zespół rockowy BANAU,
 • 24 sierpnia Bisz & B.O.K. i WMW
 • 7 września: Queens of violins i Trzej tenorzy.

Szczegóły na stronie organizatora: Bydgoski Budżet Obywatelski

Konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

Do 12 czerwca można zgłosić się do konkursu: „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni 2019 r.”

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, instytucji, zakładów pracy, szkół, placówek szkolno-wychowawczych i innych, które włączą się w urządzanie skwerów, zieleńców ogródków przydomowych, ukwieconych balkonów itp.

Jeżeli jest gdzieś na Bartodziejach piękny balkon lub ogródek to warto go zgłosić.

Wcześniej można było się zgłosić po darmowe sadzonki dla osób biorących udział w konkursie. Niestety teraz już nie można. W przyszłym roku Rada Osiedla postara się zorganizować przekazanie talonów również na naszym osiedlu.

Szczegóły dot. konkursu na stronie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

Spotkanie 30 maja 2019 r.

Rada osiedla Bartodzieje w czwartek (30 maja 2019) miała swoje pierwsze, robocze spotkanie. Radni przedstawili swoje pomysły i propozycje dot. działalności Rady.

Utworzono też 4 komisje problemowe, które będą w zajmowały się następującymi sprawami:

 • 1. infrastruktura, bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, ekologia/zieleń
 • 2. kultura, oświata, pomoc dla seniorów i dzieci
 • 3. sport, rekreacja, turystyka
 • 4. informatyka, media społecznościowe

Z działalności w radzie zrezygnowała jedna osoba (Tadeusz Wonaszek).

Poniżej mapka Osiedla Bartodzieje (jako jednostki administracyjnej miasta). Tym obszarem się zajmujemy. Mapa pochodzi z OpenStreetMap.org

Sprawy dot. terenów spółdzielni powinny być zgłaszane bezpośrednio do spółdzielni mieszkaniowych: SM Zjednoczeni, SM Znicz.

Całą mapę można zobaczyć na stronie Mapa Osiedla Bartodzieje.

Władze rady kadencji 2019-2023

22. maja 2019 r. w bydgoskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie Rady Osiedla Bartodzieje. Było to spotkanie na którym głosowano nad wyborem władz rady.

Wybrano Zarząd Rady Osiedla:

 • Robert Lubrant – przewodniczący
 • Lukasz Basinski – zastępca
 • Waldemar Skarżyński – zastępca
 • Piotr Wesołowski – członek zarządu
 • Edward Wesołowski – członek zarządu
 • Adrianna Andraszczyk – sekretarz
 • Leopold Szarafiński – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Agnieszka Kozłowska – przewodnicząca
 • Łukasz Poznań – członek
 • Łukasz Krzemiński – członek

Pozostali członkowie rady to:

 • Lillianna Białokur
 • Kasia Cichowicz
 • Bożena Cieślak
 • Adam Dziura
 • Zbigniew Karaszewski
 • Krystyna Kobus
 • Maria Manikowska
 • Ryszard Murawski
 • Anna Dorota Oczak
 • Witold Rulewicz
 • Agata Sobczak-Apiecionek (od czerwca 2019)
 • Tadeusz Wonaszek (rezygnacja maj 2019 r.)

W ciągu najbliższych dni rada planuje się ponownie spotkać by przedyskutować plany dot. przyszłej działalności. Jeżeli ma ktoś jakie uwagi lub propozycje zachęcamy do wysyłania informacji przez stronę lub komentarze 🙂