Armii Krajowej i Kazimierza Wielkiego – drogi rowerowe

W czerwcu Rada Osiedla wystosowała stanowiska dot. dwóch aktualnie trwających lub zaplanowanych inwestycji na naszym Osiedlu. Stanowiska dotyczyły braku dróg rowerowych z Kamiennej do wiaduktu Armii Krajowej oraz braku zaplanowanych dróg rowerowych wzdłuż Fordońskiej (w stronę Kijowskiej oraz Szajnochy i dalej w kierunku np. Galerii Pomorskiej). Chodzi o przebudowę związaną z budową mostów Kazimierza Wielkiego (mosty: drogowy i tramwajowy).

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przesłał do nas odpowiedź, za którą serdecznie dziękujemy.
W przypadku Armii Krajowej drogi rowerowe będą najprawdopodobniej zaplanowane przy okazji remontu drugiego wiaduktu. Były informacje, ze taki remont będzie w przyszłym lub kolejnym roku. To jest dobra informacja. 🙂 

Gorszą informacją jest brak dróg rowerowych wzdłuż Fordońskiej i przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu przy Moście Kazimierza Wielkiego. Bardzo szkoda, że przy okazji dużego remontu nie planuje się wykonania prac kompleksowo, tylko przesuwa się je na nieokreślony termin. Skrzyżowanie będzie całe przebudowywane z powodu budowy 3 toru, rozjazdów itp. Czy pomysł kolejnej przebudowy skrzyżowania w przypadku budowy dróg rowerowych jest dobry? Co o tym myślicie?

Dodatkowo: W miarę dobrą informację jest też przekazanie naszego pomysłu łąki kwietnej koło wiaduktu Armii Krajowej do odpowiedniego wydziału w celu przeanalizowania.

Obraz może zawierać: tekst
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.