Brakujący chodnik wykonany na Koszalińskiej

Jesienią 2020 trwały pracy wykonywane przez KPEC dot. remontu sieci ciepłowniczej na Skłodowskiej-Curie (okolice Koszalińskiej). KPEC odbudował tam chodnik pod którym jest sieć ciepłownicza.

Zaproponowaliśmy jako rada by wykonano brakujący odcinek chodnika przy ulicy Koszalińskiej (nie tylko my taki wniosek składaliśmy). Chodnik wykonano.

Niestety zabrakło obniżenia krawężników – widać to na zdjęciach.

Armii Krajowej i Kazimierza Wielkiego – drogi rowerowe

W czerwcu Rada Osiedla wystosowała stanowiska dot. dwóch aktualnie trwających lub zaplanowanych inwestycji na naszym Osiedlu. Stanowiska dotyczyły braku dróg rowerowych z Kamiennej do wiaduktu Armii Krajowej oraz braku zaplanowanych dróg rowerowych wzdłuż Fordońskiej (w stronę Kijowskiej oraz Szajnochy i dalej w kierunku np. Galerii Pomorskiej). Chodzi o przebudowę związaną z budową mostów Kazimierza Wielkiego (mosty: drogowy i tramwajowy).

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przesłał do nas odpowiedź, za którą serdecznie dziękujemy.
W przypadku Armii Krajowej drogi rowerowe będą najprawdopodobniej zaplanowane przy okazji remontu drugiego wiaduktu. Były informacje, ze taki remont będzie w przyszłym lub kolejnym roku. To jest dobra informacja. 🙂 

Gorszą informacją jest brak dróg rowerowych wzdłuż Fordońskiej i przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu przy Moście Kazimierza Wielkiego. Bardzo szkoda, że przy okazji dużego remontu nie planuje się wykonania prac kompleksowo, tylko przesuwa się je na nieokreślony termin. Skrzyżowanie będzie całe przebudowywane z powodu budowy 3 toru, rozjazdów itp. Czy pomysł kolejnej przebudowy skrzyżowania w przypadku budowy dróg rowerowych jest dobry? Co o tym myślicie?

Dodatkowo: W miarę dobrą informację jest też przekazanie naszego pomysłu łąki kwietnej koło wiaduktu Armii Krajowej do odpowiedniego wydziału w celu przeanalizowania.

Obraz może zawierać: tekst
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Poprawa komunikacji miejskiej na Bartodziejach

Kilka tygodni temu zapytaliśmy na FB mieszkańców o ewentualne sugestie dot. zmian komunikacji na Bartodziejach. Z tego powstało takie pismo do Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Prawdopodobnie będzie ciężko jakieś zmiany wprowadzić z powodów finansowych, ale liczymy chociaż na poprawki na linii 59 – Osiedle Kapuściska też ten problem zgłasza.

Poniżej treść naszego pisma.

Pismo w sprawie zielonego torowiska na Wyszyńskiego

Rada Osiedla wystosowała pismo do ZDMiKP w sprawie wykonania koncepcji zielonego torowiska na planowanej trasie tramwajowej łączącej pętlę Bielawy z Rondem Fordońskim. Niestety odpowiedź Zarządu nie jest za bardzo pozytywna. Pisma poniżej.

Dobrą informacją jest ta, że przetarg na koncepcję będzie obejmował też wariant „zielony”. Świetnie 🙂

Zła informacja jest taka, że patrząc na treść odpowiedzi to Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy najprawdopodobniej będzie jednak optował, za torowiskiem betonowym. Podają kilka argumentów w piśmie.

Od siebie dodamy, że nie rozumiemy po co wymagany na Wyszyńskiego jest przejazd po torowisku dla karetek – mamy tam już po dwa pasy, a dodatkowo na jednym odcinku są nawet dwa buspasy. Mogą je wykorzystywać Karetki.

Co do kosztów utrzymania (koszenia/podlewania) – są w Polsce realizacje, które takich prac nie wymagają. Najczęściej są to torowiska z rozchodnikami. Sugerujemy, by jednak jeszcze raz takie torowisko przemyśleć w ramach tworzenia koncepcji. Może też kiedyś przy okazji remontu torowiska na Fordońskiej też takie torowisko mogłoby powstać…

Wrześniowy dyżur Rady + spotkanie dot. Strategii Miasta

16 września 2019 r. odbędzie się dyżur Rady Osiedla Bartodzieje. Zapraszamy mieszkańców.

Spotkanie w sprawie strategii odbędzie się w innym terminie.

Dodatkowo w trakcie dyżuru odbędzie się spotkanie dot. dokumentu

Projekt treści Strategii Miasta do 2030 – zachęcamy do przejrzenia dokumentu.

Szczegóły dot. strategii dostępne na stronie:

metropoliabydgoska.pl/bydgoski-plan-dziesiecioletni-do-konsultacji-znamy-projekt-strategii-2-0/

Pismo w sprawie skrzyżowania Głowackiego/Gajowa

W ostatnim czasie wydarzyło się kilka tragicznych wypadków na skrzyżowaniu Głowackiego/Gajowa.

26 sierpnia 2019 r. Rada Osiedla pochyliła się nad tym tematem i wystosowała pismo dot. montażu progów zwalniających w tym miejscu. Dodatkowo wskazano też konieczność poprawy bezpieczeństwa na przejeździe rowerowym „Kamienna/Gajowa”.

Treść pisma poniżej.

Poniżej odpowiedź na nasze pismo – ZDMiKP zgadza się na montaż progów zwalniających.

Informacje dot. kąpieliska nad Balatonem

Zapytaliśmy o stan przygotowania do wykonania kąpielisk w kilku miejscach Bydgoszczy. Głównie interesowało nas kąpielisko nad Balatonem.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji dot. kąpielisk w Bydgoszczy uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z wprowadzanym do budżetu Miasta zadaniem pn. „ Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” wyznaczone miejsca to Balaton i Park Centralny, natomiast pierwsze prace nad koncepcjami prowadzone będą w roku bieżącym. Miasta wysłało pismo rozpoznawcze dotyczące wstępnego określenia możliwości utworzenia przepływowego zbiornika wodnego, który ewentualnie w przyszłości może być zagospodarowany jako zbiornik rekreacyjny.

Inne konieczne badania, pod kątem zagospodarowania konkretnie na kąpielisko np. dotyczącego profilu dna, sozologiczne, czy inwentaryzacja przyrodnicza będą dopiero zlecane po określeniu formalnych uwarunkowań możliwości lokalizacji kąpieliska w wytypowanych miejscach.
W zakresie kąpieliska w parku akademickim wyjaśniam, iż ze względu na utworzony w tym miejscu użytek ekologiczny nie ma możliwości lokalizacji tam kąpieliska.

Nadto informuję, że trwają prace projektowe nad utworzeniem Strefy rekreacyjnej z basenami letnimi otwartymi (co najmniej 4 niecki lub więcej) na terenie byłych basenów otwartych przy ASTORII.

Jednocześnie wyjaśniam, iż w 2018 r. na zlecenie Urzędu Miasta Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy przebadała zbiornik „Balaton” pod względem wymagań mikrobiologicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602). Badania prowadzone były od miesiąca maja do miesiąca września 2018 r. Łącznie pobrano 10 prób wody w odstępach 2 tygodniowych. Wszystkie wyniki badanych prób mieściły się w wartościach dopuszczalnych.
Ponadto informuję, że akwen jest obecnie dzierżawiony przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy.

Rafał Rospenda
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy

Remont ulicy Gajowej

Od kilku dni trwa remont ulicy Gajowej (odcinek Fordońska-Skłodowskiej-Curie). Wg informacji z UM Bydgoszcz:

Wybudowane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo – powstaną nowe progi zwalniające oraz wyniesione skrzyżowanie na połączeniu z ulicą Swarzewską. Przejścia dla pieszych wyposażone zostaną natomiast w obniżone krawężniki oraz płytki z wgłębieniami i wypustkami, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym.  Wyremontujemy poza tym część chodników.

Dodatkowo, zaplanowaliśmy też przebudowę zatoki postojowej dla taksówek. Zakończenie prac i odbiory planowane są na przełomie września i października br. 

Warto dodać, że remont uzgodniliśmy ze spółdzielnią mieszkaniową, która zarządza terenem naprzeciw pawilonu handlowego przy skrzyżowaniu z ul. Żmudzką. Planuje ona jeszcze w tym roku dobudowanie w tym miejscu nowej zatoki parkingowej dla kilku pojazdów oraz nowego chodnika.

Koncerty nad Balatonem

27 lipca 2019 odbędzie się pierwszy koncert nad Balatonem w ramach „Koncertów nad Balatonem”. Jest to jeden z wygranych projektów Budżetu Obywatelskiego z 2018 roku. Takich koncertów odbędzie się w te lato aż 4.

Pierwszy jest spotkaniem dla dzieci – plakat niżej.

Pozostałe to:

  • 10 sierpnia, Anna Hnatowicz wraz z zespołem i zespół rockowy BANAU,
  • 24 sierpnia Bisz & B.O.K. i WMW
  • 7 września: Queens of violins i Trzej tenorzy.

Szczegóły na stronie organizatora: Bydgoski Budżet Obywatelski

Konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

Do 12 czerwca można zgłosić się do konkursu: „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni 2019 r.”

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, instytucji, zakładów pracy, szkół, placówek szkolno-wychowawczych i innych, które włączą się w urządzanie skwerów, zieleńców ogródków przydomowych, ukwieconych balkonów itp.

Jeżeli jest gdzieś na Bartodziejach piękny balkon lub ogródek to warto go zgłosić.

Wcześniej można było się zgłosić po darmowe sadzonki dla osób biorących udział w konkursie. Niestety teraz już nie można. W przyszłym roku Rada Osiedla postara się zorganizować przekazanie talonów również na naszym osiedlu.

Szczegóły dot. konkursu na stronie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy